11. Mjesni odbor Gajec

Sjedište: Gajec, Ulica Stjepana Vojnovića 22;
telefon:

e-pošta: mo_gajec@zagreb.hr

 

Površina: 240,36 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 311