4. Mjesni odbor Hrašće

Sjedište: Hrašće Turopoljsko, Trg Jurja Muliha 8;
telefon: 626 10 53

e-pošta: mo_hrasce@zagreb.hr

 

Površina: 274,49 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.202