Crkva sv. Mihaela, Isce 33a – uređivanje ulaza i zidića kod mrtvačnice

Grad Zagreb – Gradsko poglavarstvo objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 11. svibnja 2009. poziv za nadmetanje za nabavu radova uređenja ulaza i zidića kod mrtvačnice pokraj Crkve sv. Mihaela, Isce 33a, iz Plana malih komunalnih akcija Gradske četvrti Podsljeme za 2009. pod rednim brojem 113, broj dokumenta N-16-M-124483-080509.

Rok za dostavu ponuda je do 19. svibnja 2009. do 11.05 sati.