HR EN

Gradonačelnik odgovara

Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Stenjevec (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/03, 13/06, 12/10, 24/13).

Na osnovi rezultata izbora održanih 19. svibnja 2013. u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluje šest kandidacijskih lista.

Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2013.

  

Članovi Vijeća su:

 • Vladimir Andrić, predsjednik             HSLS – HSS – Zelena lista – DSU
 • Zoran Čogelja, potpredsjednik            HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS
 • Anita Bešić                                                               SDP – HSU – ZS
 • Petar Didak                                                               SDP - HSU - ZS
 • Zlatko Gombović                           Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku – HSP AS
 • Kristijan Jelić                                            HSLS – HSS – Zelena lista – DSU
 • Mario Jelić                                                                SDP – HSU – ZS
 • Josipa Juričev - Sudac                  Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku – HSP AS
 • Marko Kurešić                                                         SDP – HSU – ZS
 • Tvrtko Lovrić                                             HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS
 • Zvonimir Međeral                                     Hrvatski laburisti - Stranka rada
 • Edin Mujkić                                                             SDP – HSU – ZS
 • Maja Ogrizek                                           HSLS – HSS – Zelena lista – DSU
 • George Olujić                                                          SDP – HSU – ZS
 • Danijela Pustahija Musulin                                  SDP – HSU – ZS
 • Jure Šarić                                                   HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS
 • Zoran Šplajt                                     Lista grupe birača nositelja Zorana Šplajta
 • Franjo Vrbić                                               HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS
 • Danica Vukelić                                        HSLS – HSS – Zelena lista – DSU