HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Stenjevec (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/03, 13/06, 12/10, 24/13).

Na osnovi rezultata izbora održanih 19. svibnja 2013. u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluje šest kandidacijskih lista.

Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2013.

Na 48. sjednici, 17. ožujka 2016., Vijeće je utvrdilo početak mirovanja mandata članu Vijeća Juri Šariću s danom 2. ožujka 2016. te verificiralo mandat njegovom zamjeniku Ivanu Maduniću. 

Članovi Vijeća su:

 • Vladimir Andrić, predsjednik             HSLS – HSS – Zelena lista – DSU
 • Zoran Čogelja, potpredsjednik          HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS
 • Anita Bešić                                              SDP – HSU – ZS (od 2014. nije članica SDP-a)
 • Petar Didak                                             SDP - HSU - ZS
 • Zlatko Gombović                                    Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku – HSP AS (od veljače 2015. član je Hrvatske konzervativne stranke)
 • Kristijan Jelić                                          HSLS – HSS – Zelena lista – DSU
 • Mario Jelić                                               SDP – HSU – ZS
 • Josipa Juričev - Sudac                          Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku – HSP AS (od 31. ožujka 2015. nije članica Hrasta)
 • Marko Kurešić                                         SDP – HSU – ZS
 • Tvrtko Lovrić                                             HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS
 • Ivan Madunić                                           HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS
 • Zvonimir Međeral                                    Hrvatski laburisti - Stranka rada (od 16. veljače 2015. nije član Stranke)
 • Edin Mujkić                                              SDP – HSU – ZS
 • Maja Ogrizek                                            HSLS – HSS – Zelena lista – DSU
 • George Olujić                                          SDP – HSU – ZS
 • Danijela Pustahija Musulin                  SDP – HSU – ZS                                         
 • Zoran Šplajt                                             Lista grupe birača nositelja Zorana Šplajta
 • Franjo Vrbić                                              HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS
 • Danica Vukelić                                        HSLS – HSS – Zelena lista – DSU