HR EN

Gradonačelnik odgovara

Ulice i trgovi

Bersečka ulica, Creska ulica, Harmička ulica, II. Barilovićka, Istarski trg, Jablanovečka ulica, Kastavska ulica, Labinska ulica, Ladučka ulica, Lošinjska ulica, Lovranska ulica, Mošćenička ulica, Mošćenički odvojak, Opatijski trg, Pazinska ulica, Poljanička ulica, Premanturska ulica, Prudnička ulica, Puljska ulica, Rovinjska ulica, Slatinska ulica, Šenkovečka ulica, Trg Slavoljuba Penkale, Trstenička ulica, Učkina ulica, Ulica Ivana Fiamina (Fiaminova), Ulica Ivana Rabara (Rabarova), Ulica Jurja Dobrile (Dobrilina), Ulica Matka Mandića (Mandićeva), Ulica Vjekoslava Spinčića (Spinčićeva), Ulica Vladimira Gortana (Gortanova), Veprinačka ulica, Vidovgradska ulica, Vitezićeva ulica, Fallerovo šetalište (35 - 39), Ozaljska ulica (91 - 105H i 126 - 152), Selska cesta (90B - 136), Stubička ulica (71 - 109 i 74 - 108), Ulica Matka Baštijana (Baštijanova) (1 - 41A i 2 - 50) - od Selske ceste do Fallerovog šetališta; Zelengradska ulica (6).