HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Ulice i trgovi

Dubravkin trg, Plinarsko naselje, Supilova ulica, Trg Luke Botića (Botićev trg), Ulica Andrije Čubranovića (Čubranovićeva), Ulica Dinka Ranjine (Ranjinina), Ulica Eugena Podaubskoga (Podaupskoga), Ulica Ivana Bunića Vučića (Bunićeva), Ulica Ivana Zahara (Zaharova), Ulica Mavra Vetranića (Vetranićeva), Ulica Meda Pucića (Pucićeva), Ulica Pere Budmanija (Budmanijeva), Ulica Petra Hektorovića (Hektorovićeva), Ulica Petra Sorkočevića (Sorkočevićeva), Ulica Petra Zoranića (Zoranićeva), Ulica Spiridiona Brusine (Brusinina), Ulica Šiška Menčetića (Menčetićeva), Vrtić I., Vrtić II., Avenija Marina Držića (1 - 27), Radnička cesta (1 - 47 i 10 - 54) (od Avenije Marina Držića do Ulice grada Vukovara), Ulica grada Vukovara (241 - 271), Ulica Vjekoslava Heinzela (58 – 70A), Zavrtnica (17 - 21 i 18 - 36).