HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Program


VIZIJA ZAGREBA 21. STOLJEĆA –
ZAGREB SE MORA MIJENJATI OSTAJUĆI ISTIU ljeto 2000., kao gradonačelnik Zagreba organizirao sam i vodio raspravu strukovno-znanstvene zajednice Zagreba o Prijedlogu novoga Generalnog urbanističkog plana Zagreba kao strateškom dokumentu razvoja Zagreba. Ta je rasprava trebala, simbolički i metodološki, demonstrirati potpunu promjenu odnosa prema gradu, građanima, struci i svim temeljnim pitanjima razvitka Zagreba.

Slično tome, u lipnju 2001., izložio sam Gradskoj skupštini Viziju Zagreba 21. stoljeća , tj. temelje strategije i programa razvitka Zagreba.

Naglašavao sam kako, sukladno svojim svjetonazorima, svi trebamo sudjelovati u viziji demokratskoga, svijetu otvorenog i sa svijetom povezanog, socijalno osjetljivog Zagreba - u kojem će razvitak grada - ali jednako tako i svaki ljudski problem i teškoća biti naša zajednička briga.

Uklanjanje toga dokumenta iz javnoga medijskog ambijenta i, time, sprečavanje da ta vizija razvoja Zagreba postane poticaj otvorenoj demokratskoj raspravi o Zagrebu 21. stoljeća i slična sudbina strateških poruka Prijedloga generalnoga urbanističkog plana iz 2000., tijekom dugih pet godina ostavili su nas bez tako potrebne vizije razvitka Zagreba i bez mogućnosti da znanstvenici, stručnjaci i građani sudjeluju u njegovu osmišljavan ju.

Tijekom zadnjih izbora ponovo sam isticao kako naša vizija razvitka Zagreba nije sadržana samo u zbiru projekata, već u osmišljavanju i provedbi upravljačkoga, gospodarskog, socijalnog i urbanističkog preporoda Zagreba, te u razvijanju svih oblika zagrebačke izvrsnosti.

Na to smo obvezni, ne samo zbog svega onoga što je kočilo razvitak Zagreba u prošlosti, već i zato što razvitak u Europi pokazuje kako gradovi, regije i njihovo partnerstvo najbrže daju kvalitetne razvojne efekte.

Naravno, mi u Zagrebu ne smijemo zaboraviti na partnerstvo s našom regijom i drugim hrvatskim regijama i gradovima, a niti na naše nacionalne i međunarodne obveze.

To smo demonstrirali nedavnim posjetom Beču, susretom s Gradonačelnicom Sarajeva i skorim posjetom Parizu i drugim europskim metropolama.

U razdoblju koje je pred nama u zgusnutom su vremenu dvije obveze: cjelovito strateško osmišljavanje razvitka Zagreba, uz sudjelovanje stručnjaka i znanstvenika izvan i unutar gradskih institucija.

S druge strane, obvezni smo nastaviti, ubrzati i dovršiti već započete projekte, ali i osmisliti nove programe poticanja ubrzanog razvitka grada, kako bi se nadoknadila razvojna zaostajanja objektivnog i subjektivnog porijekla.

Ne smijemo, međutim, nikad zaboraviti da život piše naše programe, a ne programi život.

Socijalnu osjetljivost demonstrirat ćemo ne samo na razvojnim pitanjima, već, prije svega, na boljoj svakodnevici i boljem razumijevanju naših sugrađana.

Pozivam sve gradske zastupnike da podijelimo teret služenja Zagrebu i Zagrepčanima pa će i svaki uspjeh biti naš zajednički.

A uz sve promjene koje će Zagreb doživjeti na temelju ovoga Programa rada Gradskoga poglavarstva Grada Zagreba, kako je to za svoj grad lijepo rekao naš prijatelj, bečki gradonačelnik Michael Haupl, Zagreb se mora mijenjati- ostajući isti.