HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Besplatni udžbenici

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i njihova djeca, djeca umrlih HRVI iz Domovinskog rata, te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama, te za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima ako ispunjavanju prihodovni cenzus (1.995,60 kn po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini) i druge uvjete predviđene Pravilnikom o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 73/14), koji je stupio na snagu 24.06.2014. godine.

Dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez obaju roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja, ima pravo na besplatne udžbenike bez obzira na ostvarene redovite mjesečne novčane prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pravo za učenike osnovne i srednje škole  se ostvaruje u vidu novčane naknade i to u iznosu koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike, a uzimaju se u obzir samo iznosi koji se odnose na cijene udžbenika s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava (Konačna lista) iz Kataloga obveznih udžvenika i pripadajućih dopunskih sredstava koje odobrava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan. Iznos do kojeg se može ostvariti novčana naknada ne može biti veći od iznosa cijene kompleta udžbenika prema Konačnoj listi za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan.

Ukoliko se zahtjevu ne priloži račun u izvorniku iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika, pravo na novčanu naknadu ostvaruje se u iznosu od 50% prosječne cijene kompleta obveznih udžbenika prema Konačnoj listi za sve osnovne škole za razred u koji je korisnik upisan, odnosno prema Konačnoj listi za sve razrede svih srednjih škola.

Pravo na besplatne udžbenike za studente  ostvaruje se u iznosu novčane naknade koja odgovara iznosu prosječne cijene kompleta obveznih udžbenika prema Konačnoj listi za sve razrede svih srednjih škola, uvećane za 20%.


ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

  • za osnovnu ili srednju školu od 01. srpnja do zaključno 01. studenog tekuće kalendarske godine

 

  • za studente od 01.siječnja do zaključno 31.srpnja tekuće kalendarske godine

            (iznimno, zahtjevi za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za studente za

            akademsku god. 2013/2014 mogu se podnijeti do 23.08.2014. godine

 

 

Obrazac broj 1 – Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike i popis priloženih isprava

Obrazac broj 2  – izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike

Obrazac broj 3 – izjava o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva

 

Popis dokaza potrebnih za vođenje postupkaZahtjevi koji su predani do 24.06.2014. godine riješiti će se sukladno Pravilniku o dodjeli besplatnih udžbenika (»Narodne novine« broj 43/05, 19/10).

 

Djeca poginule, umrle ili nestale osobe pod okolnostima iz članka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) , djeca mirnodopskog vojnog i civilnog invalida rata čije oštećenje organizma je nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. navedenog Zakona, mirnodopski vojni i civilni invalid rata čije oštećenje organizma je nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona ostvaruju pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama, ako ispunjavanju prihodovni cenzus (1.995,60 kn po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini) i druge uvjete predviđene Pravilnikom o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 73/14), koji je stupio na snagu 24.06.2014. godine.

Pravo za učenike osnovne i srednje škole se ostvaruje u vidu novčane naknade i to u iznosu koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike, a uzimaju se u obzir samo iznosi koji se odnose na cijene udžbenika s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava (Konačna lista) iz Kataloga obveznih udžvenika i pripadajućih dopunskih sredstava koje odobrava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan. Iznos do kojeg se može ostvariti novčana naknada ne može biti veći od iznosa cijene kompleta udžbenika prema Konačnoj listi za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan.

Ukoliko se zahtjevu ne priloži račun u izvorniku iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika, pravo na novčanu naknadu ostvaruje se u iznosu od 50% prosječne cijene kompleta obveznih udžbenika prema Konačnoj listi za sve osnovne škole za razred u koji je korisnik upisan, odnosno prema Konačnoj listi za sve razrede svih srednjih škola.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

  • za osnovnu ili srednju školu od 01. srpnja do zaključno 01. studenog tekuće kalendarske godine

 

 

Obrazac broj 1 – Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike i popis priloženih isprava

Obrazac broj 2  – izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike

Obrazac broj 3 – izjava o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva

 

Popis dokaza potrebnih za vođenje postupka

 

Zahtjevi koji su predani do 24.06.2014. godine riješiti će se sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike (»Narodne novine« broj 57/04).