HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Besplatni udžbenici

13.1.2014

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i njihova djeca, djeca umrlih HRVI iz Domovinskog rata, te djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovnog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama i na visokim učilištima (sveučilište, veleučilište, fakultet, umjetnička akademija, visoka škola) ako ispunjavanju prihodovni cenzus i druge uvjete predviđene Pravilnikom kojeg donosi ministar obrazovanja u suradnji s ministrom branitelja. Pravilnik se donosi u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 148/13) koji je stupio na snagu 01.01.2014. godine.

Do donošenja Pravilnika i uputa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Gradski ured za branitelje zaprima zahtjeve.

 

Obrazac o korištenju prava na besplatne udžbenike 
Zahtjev za besplatne udžbenike
Podaci o članovima zajedničkog kućanstva