HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Ured za upravljanje u hitnim situacijama

Sjedište: Ulica kneza Branimira 71b

Tel: 658-5141, faks: 6585-127 
E- mail: uhs@zagreb.hr

 

PROČELNIK: dr.sc. Pavle Kalinić

 
Ured za upravljanje u hitnim situacijama obavlja poslove koji se odnose na: uređivanje i planiranje, organizaciju, financiranje i provedbu zaštite i spašavanja, obrane, civilne zaštite, zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih planskih akata, izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i način njihove provedbe, te izradu pojedinačnih akata u navedenim područjima, rukovođenje, koordiniranje i zapovijedanje operativnim snagama i provedbu operativnih mjera i aktivnosti, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

 

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.

 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: