HR EN

Gradonačelnik odgovara

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

 

Na temelju čl. 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/2012) Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, upućuje

 

 

JAVNI POZIV

NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE

RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU

(za „legalizaciju“ nezakonito izgrađene/rekonstruirane zgrade)

 

svim vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada

na području Grada Zagreba

 

 

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, određeni su uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5.000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnose se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine. Zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju predaju se područnim odsjecima za prostorno uređenje odnosno graditeljstvo prema područjima na kojima se nezakonito izgrađena građevina nalazi.

Obrasce zahtjeva i više o primjeni zakona pročitajte  ovdje.