HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Izdavanje preslike (izvadak) iz katastarskog plana

PRESLIK KATASTARSKOG PLANA (Pravilnik o katastru zemljišta Narodne novine 84/07)

Katastarski plan katastra zemljišta skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji obvezno sadrži podatke o:

 • brojevima katastarskih čestica,
 • međama i drugim granicama katastarskih čestica,
 • granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica,
 • zgradama i drugim građevinama,
 • kućnim brojevima zgrada i
 • nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju).

Katastarski plan vodi se u elektroničkom obliku (digitalni katastarski plan), a do prevođenja u elektronički oblik katastarski plan se vodi u analognom obliku.

Preslik (izvadak) iz katastarskog plana izdaje se u analognom ili digitalnom obliku.

 


 

Preslik katastarskog plana u analognom obliku                                                 Ogledni primjerak

Izdaje se na zahtjev stranke na onoj lokaciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove gdje se, prema vođenju evidencija za katastarske općine, nekretnina nalazi.

Pregled vođenja evidencija po katastarskim općinama:           Pregledna karta katastarskih općina

Odsjek I. (Zagreb) Adresa: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58a:

 • Centar
 • Črnomerec
 • Dubrava
 • Gračani
 • Granešina
 • Maksimir
 • Markuševec
 • Mikulići
 • Peščenica
 • Remete
 • Resnik
 • Rudeš
 • Šestine
 • Trešnjevka
 • Trnje
 • Žitnjak

Odsjek II. (Susedgrad) Adresa: Zagreb, Argentinska 2:

 • Podsused
 • Gornje Vrapče
 • Gornji Stenjevec
 • Stenjevec
 • Vrapče

Odsjek III. (Sesvete) Adresa: Sesvete, Bjelovarska 2:

 • Adamovec
 • Blaguša
 • Đurđekovec
 • Glavnica
 • Goranec
 • Kašina
 • Lužan
 • Planina
 • Sesvete
 • Sesvetski Kraljevec
 • Šašinovec
 • Vugrovec
 • Vurnovec

Odsjek IV. (Novi Zagreb) Adresa: Zagreb, Remetinečki gaj 14:

 • Blato
 • Brezovica
 • Čehi
 • Demerje
 • Dragonožec
 • Horvati
 • Jakuševac
 • Klara
 • Kupinečki Kraljevec
 • Lučko
 • Odra
 • Odranski Obrež
 • Starjak
 • Trpuci
 • Zaprudski Otok

Naknada za uporabu podataka dokumentacije - izdavanje preslika katastarskog plana propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08 i 20/10) i Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (Narodne novine 19/03, točka 11.1.1.), a iznosi:

JEDINIČNA MJERA

UPRAVNA PRISTOJBA U DRŽAVNIM BILJEZIMA

U GOTOVU NOVCU

SVAKI DALJNJI PRIMJERAK ISTOG PRESLIKA

Podnesak

20,00 kuna (Tar.br.1.)

 

 

A4

20,00 kuna (Tar.br.55.)

30,00

5,00 kuna

A3

20,00 kuna (Tar.br.55.)

60,00

10,00 kuna

A2

20,00 kuna (Tar.br.55.)

150,00

40,00 kuna

List

20,00 kuna (Tar.br.55.)

300,00

80,00 kuna

 


 

Preslik katastarskog plana u digitalnom obliku

Izdaje se na zahtjev stranke na lokaciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Zagreb, Ulica grada Vukovara 58a, za katastarske čestice onih katastarskih općina koje su vektorizirane-digitalizirane. Izvadak u digitalnom obliku - preslik katastarskog plana izdaje se u više formata, ovisno o zahtjevu (DWG, ArcINFO coverage).

Naknada za uporabu podataka dokumentacije - izdavanje preslika katastarskog plana propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08 i 20/10) i Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (Narodne novine 19/03 točka 11.1.3.), a iznosi:

Digitalni plan u vektorskom obliku - proizvoljni dio:

NAZIV PROIZVODA

JEDINIČNA MJERA

CIJENA

Podnesak

 

20,00 kuna (Tar.br.1)

Vektorizirani katastarski plan grafičke izmjere

detaljna točka

0,25 kuna

Vektorizirani topografsko-katastarski plan ili karta numeričke izmjere

detaljna točka

0,50 kuna

Vektorski topografsko-katastarski plan ili karta numeričke izmjere dobiven iz originalnih mjerenja

detaljna točka

1,00 kuna