HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

mr.sc. Josip Hren


E-mail adresa: josip.hren@gmail.com

Osobni podaci:
Rođen: 26.6.1973., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- magistar znanosti, profesor geografije

Zanimanje: voditelj Odsjeka

Strani jezici: engleski aktivno, njemački i talijanski pasivno

Pripadnost političkoj stranci: nezavisni

Kretanje u karijeri:
- član Vijeća Gradske četvrti Podsljeme
- stručni suradnik u Ministarstvu kulture
- voditelj Odsjeka

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
- član Odbora za zaštitu okoliša
- član Odbora za predstavke i pritužbe

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
- više udruga

Posao:
Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu prirode
Savska 41/20
10000 Zagreb
telefon: 4866-119
faks: 4866-100