HR EN

Gradonačelnik odgovara

Znak pristupačnosti invalidima

Na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 59/96) i Odluke o uređenju prometa na području Grada Zagreba (Sl. gl. 10/98) Gradski ured za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, Odjel za promet izdaje rješenje za korištenje “znaka pristupačnosti”.
Značenje, oblik, sadržaj, boja, dimenzije, mjesto postavljanja, izdavanje i način uporabe znaka za označavanje vozila invalida propisani su Pravilnikom o posebnom znaku za označavanje vozila invalida (NN 67/08).

Kako bi osoba stekla pravo na korištenje znaka pristupačnosti podnositelj zahtjeva treba priložiti:

  • zahtjev;
  • 70,00 kuna administrativnih biljega;
  • nalaz i mišljenje iz HZMO - Tvrtkova 5;
  • 60% i više na donje ekstremitete;
  • 80% i više na ostalo
  • fotografija (1).