HR EN

Gradonačelnik odgovara

Znak pristupačnosti invalidima

26.2.2015

Na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 92/14) i Odluke o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet, donosi rješenje za korištenje “znaka pristupačnosti”.
Značenje, oblik, sadržaj, boja, dimenzije, mjesto postavljanja, izdavanje i način uporabe znaka za označavanje vozila invalida propisani su Pravilnikom o znaku pristupačnosti (Narodne novine 78/08).

Kako bi osoba stekla pravo na korištenje znaka pristupačnosti podnositelj zahtjeva treba priložiti:

  • zahtjev;
  • 70,00 kuna administrativnih biljega;
  • novi nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Područni ured Zagreb - Tvrtkova 5, 10000 Zagreb;
  • 60% i više na donje ekstremitete;
  • 80% i više na ostalo
  • fotografija (1), 35 mm x 45 mm (3,5 cm x 4,5 cm)