HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Margareta Mađeriće-mail adresa: margareta.madjeric@hdz.hr

Osobni podaci:
Rođena: 2.7.1977., Zagreb

Obrazovanje: VSS
bacc. oecc.  

Zanimanje: menadžer marketinga i komunikacija

Strani jezici: engleski aktivno i njemački pasivno

Pripadnost političkoj stranci: HDZ

Kretanje u karijeri:
- nacionalna predsjednica MHDZ-a
- članica predsjedništva HDZ-a
- predsjednica Zajednice žena za Grad Zagreb
- članica Nacionalnog vijeća
- članica Središnjeg odbora

Gradska zastupnica 2. mandat

Članstvo u radnim tijelima GSGZ: 
- predsjednica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
- članica Odbora za kulturu
- članica Odbora za izbor i imenovanja
- članica Odbora za kontrolu
- članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova


Posao:
HDZ
Trg žrtava fašizma 4
10000 Zagreb
telefon: 4553-000
faks: 4562-600