HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Sjedište: Zagreb, Ulica Republike Austrije 18

E-mail: strategija@zagreb.hr

Uredom od 3.4.2016. privremeno upravlja Jadranka Veselić Bruvo, dipl.ing.arh., pomoćnica pročelnika.

Rođena: 12. srpnja 1961.
Obrazovanje: matematička gimnazija, Zagreb, diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Radno iskustvo: Sekretarijat za građevinarstvo, komunalne i stambene poslove općine Velika Gorica, Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.
Bračno stanje: udana

Tel: 610-1840, faks: 610-1881

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje strategijskih odluka o razvoju Grada, programa korištenja prostora u vezi sa strategijskim projektima Grada, predlaganje partnerskih projekata s regijama, drugim subjektima u Hrvatskoj, stranim partnerima, privatnim investitorima zastupajući sustavno javni interes Grada, predlaganje suradnje sa znanstvenim institucijama, posebno sa Sveučilištem u Zagrebu u vezi s koncepcijom razvoja Grada, predlaganje prioriteta u pripremi prijedloga razvoja Grada i njihovom programiranju, te prioriteta o pribavljanju i gospodarenju građevinskim zemljištem, zaštite prostora, uređivanja javnih gradskih prostora, postupak izrade i donošenja prostornih planova, vođenje registra podataka o prostoru na području Grada, poslove statistike i demografije, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

*29. ožujka 2016. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada preuzima poslove Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet što se odnose na postupak izrade i donošenja prostornih planova
 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: