HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Služba za mjesnu samoupravu

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a/I
E-mail: mjesna-samouprava@zagreb.hr

PROČELNIK: Zoran Nevistić, dipl. ing. strojarstva, soba 113/I

Rođen: 24. rujna 1954., Šujica - Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: osnovna škola Livno, srednja škola Zagreb, diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Radno iskustvo: VIADUKT, SLJEME Sesvete, INTERINŽENJERING, NEZ-ing
Bračno stanje: oženjen, troje djece
Tel: 610-0908, faks: 610-1526

ZAMJENICA PROČELNIKA:
Renata Šimon, dipl.iur., soba 120/ I. kat
Tel: 610-0922, faks: 610-1526

Služba za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na: proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, način financiranja, usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovom području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu planova i izvješća o radu te financijskih planova, pripremu i provođenje planova malih komunalnih akcija, pripremu sjednica i rad vijeća i predsjednika vijeća, suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada i drugim subjektima, poslove u vezi s organiziranjem i provedbom civilne zaštite u mjesnim odborima, vođenje evidencije o mjesnim odborima, te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: