HR EN

Gradonačelnik odgovara

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
E-mail: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr
komunalno-redarstvo@zagreb.hr

 

PROČELNIK:  mr.sc. Dinko Bilić, dipl.oec., soba 168/I

Tel: 610 -1168, 610-1169, faks: 610-1173  

E-mail: dinko.bilic@zagreb.hr

 

  

ZAMJENICI PROČELNIKA:

 

- Vesna Lubin, dipl. ing. građ., soba 164/I

Tel: 610-1163, 610-0741, faks: 610-1586

E-mail: vesna.lubin@zagreb.hr

- Alan Ordulj, dipl. ing. prom., soba 165/I
Tel: 610-1165, faks: 610-1586
E-mail: Alan.Ordulj@zagreb.hr

 

 

 

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja, izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje (lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima gradnje i dr.), izgradnju Grada, pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i komunalno redarstvo, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste i cestovni prijevoz, promet, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 sati i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
U Sektoru za komunalno i prometno redarstvo početak u 7,00 sati i završetak u 22,00 sata, te dežurstvo subotom s početkom u 7,00 sati i završetkom u 15,00 sati.

Primanje stranaka: U Odjelu za tehničku regulaciju, sigurnost prometa i sustav javnog parkiranja, Odsjeku za javni gradski, cestovni i auto taksi promet (u Odjelu za planiranje i upravljanje prometom), Sektoru za ceste, Sektoru za prostorno uređenje i graditeljstvo, Sektoru za komunalno i prometno redarstvo, Odsjeku za komunalne poslove i Odsjeku za zelene površine (u Odjelu za komunalne poslove i zelenilo) i Sektoru za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: