HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Dokumenti ITU


Zakonski okvir za  pripremu i provedbu urbanog razvoja:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske - http://www.zakon.hr,

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15)

Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (NN 121/15)


Smjernice za izradu Strategija razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje:

Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (pdf)


Dodatak 1_Predložak SRUPa (pdf)

Dodatak 2_Metodologija za definiranje obuhvata urbanih područja (pdf)

Dodatak 3_Indikativni sadržaj analize stanja (pdf)

Dodatak 4_Upute za izradu Akcijskog plana (pdf)

Dodatak Akcijskom planu_Tablice (xls)
Dokumenti vezani uz Integrirana teritorijalna ulaganja : 

ITU - brošura Europske Komisije (pdf)

Smjernice za države članice o integriranom održivom urbanom razvoju (pdf)

Scenariji za integrirana teritorijalna ulaganja (pdf)

Nacrt vodiča za ITU  (pdf)
Institucionalni okvir za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014. - 2020.:


Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.(web)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta(NN 92/2014)

Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 92/2014)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.(NN 92/2014)

 

Dokumenti koji reguliraju pitanje Integriranih teritorijalnih ulaganja u Republici Hrvatskoj:
 

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku(pdf)

Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.(pdf)
 
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali na engleskom jeziku(pdf)

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali na hrvatskom jeziku*(pdf)

Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.(pdf)


Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020 (pdf)