HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Partnersko vijeće

Donošenjem odluke o osnivaju urbane aglomeracije Zagreb, Grad je na sebe preuzeo obvezu osnivanja Partnerskog vijeća urbane aglomeracije Zagreb, za potrebe pripreme i praćenja provedbe Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb

Partnersko vijeće za urbanu aglomeraciju Zagreba osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbane aglomeracije, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju RH.

Partnersko vijeće sastojati će se od ključnih dionika razvoja iz javnog, privatnog i civilnog sektora na području urbane aglomeracije Zagreb. 

Trenutno je proces prikupljanja prijedloga članova vijeća. Partnersko vijeće će biti imenovano od strane gradonačelnika Grada Zagreba.

Odluku o imenovanju članova vijeća, te sve informacije o sastancima će biti objavljene na ovoj stranici sukladno dinamici odžavanja sastanaka.