Dječji vrtić "Radost"-rekonstrukcija i nadogradnja

 

Grad Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u “Narodnim novinama” od 30.04.2008. poziv za nadmetanje za predmet nabave: DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ – rekonstrukcija i nadogradnja objekta, pod rednim brojem:13-54/2008; broj dokumenta: N-02-V-107296-230408.

Rok za dostavu ponuda: 13.06.2008. do 09:20 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje