Dječji vrtić Trnsko, Trnsko 19 - dogradnja sportske dvorane

 

Grad Zagreb – Gradsko poglavarstvo objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 24. ožujka 2009. poziv za nadmetanje za nabavu radova dogradnje sportske dvorane na Dječji vrtić Trnsko, Trnsko 19, iz Plana malih komunalnih akcija Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad za 2009. pod rednim brojem 118, broj dokumenta N-16-M-115641-230309.

Rok za dostavu ponuda je do 03. travnja 2009. do 11.00 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje