Domaća radinost - sporedno zanimanje

Fizička osoba može obavljati i domaću radinost i sporedno zanimanje uz uvjet da već ne obavlja registriranu samostalnu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja prema posebnim propisima ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje se dohodak ili dobit utvrđuju na temelju poslovnih knjiga prema posebnim propisima, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost – članak 49. stavak 2. Zakona o obrtu (NN 143/13).

Domaća radinost je izrada proizvoda kod kuće osobnim radom.

Sporedno zanimanje podrazumijeva obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge.

Uz prijavu za upis u evidenciju (prijava), a može se dobiti u Odjelu ureda ili područnim odsjecima, prilažu se potrebni dokumenti:

- preslik osobne iskaznice ili potvrde o prijavi prebivališta ili boravišta
- dokaz o stručnoj spremi za obavljanje sporednog zanimanja  / domaće radinosti ako je potrebno za obavljanje djelatnosti (svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti - preslik i original na uvid)
- dokaz da udovoljava i posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom


Pristojbe:

- Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna (uplatiti na žiro račun broj HR342360000-1813300007, poziv na broj HR68 5703-OIB, u korist proračuna Grada Zagreba, a može se i na prijavu za upis u evidenciju nalijepiti 70 kn u državnim biljezima)