DV Radost, sanacija ravnog krova-prohodna terasa u PO Hrvatskog proljeća 18

 

OBAVIJEST O POZIVU NA NADMETANJE

Grad Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 20.6.2008. poziv za nadmetanje za predmet nabave: DV Radost, sanacija ravnog krova-prohodna terasa u PO Hrvatskog proljeća 18, pod rednim brojem 22, broj dokumenta N-02-V-116752-190608. Rok za dostavu ponuda je 4.8.2008. u 13,30 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje