Geotehnički istražni radovi i izrada teoteh.elab.za javni kanal odvodnje u dijelu ulice Šušnjevec

 

Grad Zagreb je na temelju članka 32. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 09.11.2011. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Geotehnički istražni radovi i izrada geotehničkog elaborata za javni kanal odvodnje u dijelu ulice Šušnjevec pod evidencijskim brojem nabave: EM-656-012/2011, broj dokumenta: N-16-M-142701-081111.

 

Otvaranje ponuda neće biti javno. Rok za dostavu ponuda je 21.11.2011. u 10:00 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje