GORANSKA, vodovod i kanalizacija

 

Grad Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 26.05.2008. poziv za nadmetanje za predmet nabave: Građenje vodoopsrkbnog cjevovoda i kanalizacije u odvojku Goranske ulice, pod rednim brojem 13-2.29/2008, broj dokumenta N-16-M-111041-190508. Rok za dostavu ponuda je 04.06.2008. do 10,00 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje