Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/II

PROČELNICA: mr. Višnja Fortuna, dipl.soc.rad., soba 270/II

Rođena: 28.srpnja1953., Bjelovar
Obrazovanje: osnovna i srednja škola završena u Križevcima; diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Radno iskustvo: Ljubljanska Banka , Skupština Općine Novi Zagreb , direktor Centra za socijalnu skrb Novog Zagreba, Gradski ured za zdravstvo i socijalnu skrb
Bračno stanje: udana, majka troje djece
Tel: 610-1269, faks: 610-0015
E-mail: visnja.fortuna@zagreb.hr


ZAMJENICA PROČELNICE:
Romana Galić, univ.spec.act.soc.
Tel: 610-1269, faks: 610-0015
E-mail: romana.galic@zagreb.hr
 

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu socijalnih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.

Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: