Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Sjedište: Zagreb, Ulica Republike Austrije 18

E-mail: strategija@zagreb.hr
Za upite i eventualne prijedloge kontaktirajte nas na e-adresu: info-strategija@zagreb.hr

PROČELNICA: Sanja Jerković, dipl.ing.arh., soba 6/prizemlje


Rođena: 1977.
Obrazovanje: Arhitektonski fakultet IUAV Venezia
Radno iskustvo: Arhitektonski fakultet IUAV Venezia, Arhitektonski fakultet Zagreb, Arhotektonski fakultet Delft,
predsjednica hrvatskog društva arhitekata 2013.-2016.
Majka jednog djeteta

Tel: 610-1840, faks: 610-1881
E-mail: sanja.jerkovic@zagreb.hr

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje strategijskih odluka o razvoju Grada, programa korištenja prostora u vezi sa strategijskim projektima Grada, predlaganje partnerskih projekata s regijama, drugim subjektima u Hrvatskoj, stranim partnerima, privatnim investitorima zastupajući sustavno javni interes Grada, predlaganje suradnje sa znanstvenim institucijama, posebno sa Sveučilištem u Zagrebu u vezi s koncepcijom razvoja Grada, predlaganje prioriteta u pripremi prijedloga razvoja Grada i njihovom programiranju, te prioriteta o pribavljanju i gospodarenju građevinskim zemljištem, zaštite prostora, uređivanja javnih gradskih prostora, postupak izrade i donošenja prostornih planova, vođenje registra podataka o prostoru na području Grada, poslove statistike i demografije, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.
 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: