HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, nabava namještaja

Grad Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 30.1.2009. poziv za nadmetanje za predmet nabave: HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, nabava namještaja pod rednim brojem 34, broj dokumenta N-16-M-104532-291009. Rok za dostavu ponuda je 10.2.2009. u 10,15 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje