Hotelijersko-turistička škola i Ugostiteljsko-turističko učilište, nabava namještaja

Grad Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 05.06.2009. poziv za nadmetanje za predmet nabave: Hotelijersko-turistička škola i Ugostiteljsko-turističko učilište, nabava namještaja, pod rednim brojem 28, broj dokumenta N-16-M-128911-030609. Rok za dostavu ponuda je 17.6.2009. u 10,00 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje