Islamski centar sa "Spomen obilježjem Bošnjacima", stručni nadzor, ispravak obavijesti

 

ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE

 

Grad Zagreb je na temelju članka 32. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 02.06.2011. objavio Ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: Stručni nadzor nad radovima na uređenju parka kod Islamskog centra sa „Spomen obilježjem Bošnjacima“, pod evidencijskim brojem: EM-282-012/2011; broj dokumenta: N-19-M-122840-010611.

 

Otvaranje ponuda neće biti javno. Rok za dostavu ponuda je 07.06.2011. u 11:00 sati.

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje