Izdavanje potvrda o uzdržavanju i sastavu kućanstva

IZDAVANJE POTVRDA O OBITELJSKOM STATUSU (SASTAVU KUĆANSTVA) I POTVRDA O UZDRŽAVANJU ODNOSNO POTVRĐIVANJE IZJAVA O UZDRŽAVANJU GRAĐANIMA KOJI RADE U INOZEMSTVU, A UZDRŽAVAJU ČLANOVE OBITELJI U RH  

 

-         potvrde obiteljskom statusu (sastavu kućanstva) i potvrde o uzdržavanju izdaju se na zahtjev osobe koje radi u inozemstvu, a koja u skladu sa zakonima domicilne države, s naslova svog radnopravnog statusa ima pravni interes ostvariti poreznu olakšicu ili druga prava temeljem činjenice uzdržavanja članova obitelji koji borave u Republici Hrvatskoj,

-         zahtjev se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad, Zagreb, Zapoljska 1,

-         uredovno vrijeme: ponedeljak, srijeda i petak od 8.00 - 15.30 sati
                                            utorak i četvrtak od 8.00 - 18.00 sati,

-         informacije na telefon 2333 777

 

 IZDAVANJE POTVRDA O OBITELJSKOM STATUSU (SASTAVU KUĆANSTVA)

           

            - Zahtjev se podnosi u mjestu u kojem podnosioc i uzdržavani članovi obitelji imaju prebivalište i istu adresu stanovanja. (izdaje ga Ured - u prilogu)

            - Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo nadležno je upravno tijelu za izdavanje navedene potvrde podnosiocu koji kao i uzdržavani članovi obitelji ima u Gradu Zagrebu prebivalište i istu adresu stanovanja.

            - Uz zahtjev se prilažu slijedeće isprave:

            - osobne iskaznice ili putovnice - za sve punoljetne članove kućanstva, izvornici i preslike,

            - vjenčani list - ne stariji od 6 mjeseci - izvornik i preslika,

            - rodni list - za sve članove kućanstva - izvornik i preslika

  

IZDAVANJE POTVRDA O UZDRŽAVANJU ODNOSNO POTVRĐIVANJE IZJAVA O UZDRŽAVANJU ZA KALENDARSKU GODINU .......

 

            - Zahtjev se podnosi u mjestu gdje osoba koja uzdržava članove obitelji ima prebivalište ili u mjestu gdje uzdržavani članovi obitelji imaju prebivalište.

            - Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo nadležno je upravno tijelu za izdavanje navedene potvrde podnosiocu koji ima prebivalište u Gradu Zagrebu ili ga imaju uzdržavani članovi obitelji,

            - Potvrđuje se dvojezični službeni obrazac izdan od strane Republike Njemačke „Izjava o uzdržavanju za kalendarsku godinu…. Unterhaltserklarung fur das Kalenderjahr ……“, koji stranka sama popunjava i donosi u Ured radi potvrđivanja.

            - Uz popunjenu Izjavu za potrebe potvrđivanja prilaže se slijedeća dokumentacija:

  • uredno popunjeni i potpisani zahtjev za potvrđivanje „Izjave o uzdržavanju za kalendarsku godinu…..“ (izdaje ga Ured - u prilogu),
  • originale i preslike osobnih iskaznica ili putovnica (za uzdržavaoca i sve uzdržavane osobe),
  • originale i preslike javnih isprava iz matičnog ureda (vjenčani list ili rodni list ovisno o srodstvu).