KNJIŽNICA AUGUST CESAREC

 

Grad Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 22.04.2008. poziv za nadmetanje za predmet nabave: knjižnica Augusta Cesarca, izrada izvedbeno tehničke dokumentacije, pod rednim brojem 13-13/2008, broj dokumenta N-02-V-105760-110408. Rok za dostavu ponuda 09.06.2008. do 9,00 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje