Nabava pehara i medalja za dane Dubrave 2013.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice i to odabirom predmeta nabave.
Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.


Poštovani, za preuzimanje dokumentacije popunite obrazac i kliknite na pošalji.


Jednostavna nabava