Naselja, ulice i trgovi

Anićeva ulica, Hermanov odvojak, Hermanova ulica,  Išćanska ulica, Iški put, Naserov trg, Nehruov trg, Prekratova ulica, Premudski put, Remetinečka cesta (71 – 155), Rivanjski put, Savski gaj I., Savski gaj II., Savski gaj III., Savski gaj IV., Savski gaj IX., Savski gaj V., Savski gaj VII., Savski gaj VIII., Savski gaj X., Savski gaj XI., Savski gaj XII., Savski gaj XIII., Sestrunjski put, I. Trokut, II. Trokut, III. Trokut, IV. Trokut, V. Trokut, VI. Trokut, VII. Trokut, VIII. Trokut, IX. Trokut, X. Trokut, XI. Trokut, XII. Trokut, XIII. Trokut, XIV Trokut, XV Trokut, Ulica Leopolda Tepeša, Ulica Mile Cipre, Ulica Vladimira Špoljarića i Vrgadski put.