Odjel za gospodarske djelatnosti i rad

IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi: 

ODJELA ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI I RAD, na lokaciji: Zagreb, Zapoljska 1 (PU Peščenica)

Voditeljica odjela za gospodarske djelatnosti i rad: Vinka Karić

tel: c. 610-0278, faks: 610-0229

e-mail: vinka.karic@zagreb.hr

 


- U Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad obavljaju se upravni i stručni poslovi vezani uz rješavanje predmeta u prvom stupnju u području pružanja usluga smještaja, eksploatacije mineralnih sirovina, obavljanja gospodarskih djelatnosti kao obrta, pružanja pojedinih turističkih usluga od strane građana te udovoljavanja propisanim minimalnim tehničkim i drugim uvjetima prije početka obavljanja zakonom određenih djelatnosti, utvrđivanje razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima, poslove vođenja obrtnog registra, upisnika ugostiteljskih i smještajnih objekata, evidencije kolektivnih ugovora i vođenja drugih propisanih evidencija, poslove upisa u registar udruga, sindikata i udruga poslodavaca, registracije ugovora o radu, pomoraca i radnika na pomorskih, ribarskim plovilima, izdavanje potvrda o sastavu kućanstva i ovjere izjava o uzdržavanju građanima na radu u inozemstvu, pružanju podataka, informacija i drugih stručnih podloga o zahtjevu državnih tijela, ustanova, građana i drugih subjekata, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana.

 

ODSJEK ZA OBRTNI REGISTAR, EVIDENCIJU KOLEKTIVNIH UGOVORA I

REGISTAR UDRUGA SINDIKATA I POSLODAVACA

Voditelj odsjeka za obrtni registar, evidenciju kolektivnih ugovora i registar udruga sindikata i poslodavaca: Zoran Mavar

tel: 610-0231, faks: 610-0229

e-mail: zoran.mavar@zagreb.hr

 

- Obavlja poslove vezane uz  rješavanje predmeta u prvom stupnju iz područja obavljanja gospodarskih djelatnosti kao obrta od strane fizičkih i pravnih osoba, izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra, odobravanje domaće radinosti i sporednog zanimanja, vođenje evidencija i izdavanja uvjerenja i izvadaka iz obrtnog registra, domaće radinosti i  sporednog zanimanja, rješavanje predmeta u prvom stupnju o pružanju pojedinih turističkih usluga od strane građana, izdavanje iskaznica turističkim vodičima, evidencije kolektivnih ugovora i njihovih promjena te vođenja drugih propisanih evidencija, upisa u registar udruga sindikata i udruga poslodavaca, registracije ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, izdavanje potvrda o sastavu kućanstva i ovjere izjava o uzdržavanju građanima na radu u inozemstvu, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i  pritužbe građana u području iz djelokruga Odsjeka te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.

 

ODSJEK ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH I DRUGIH UVJETA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Voditeljica odsjeka za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti: Lada Gusić

tel: 610-0237, faks: 610-0229

e-mail: lada.gusic@zagreb.hr

 

- Obavlja poslove vezane uz rješavanje predmeta u prvom stupnju o udovoljavanju propisanim minimalnim tehničkim i drugim uvjetima prije početka obavljanja djelatnosti trgovine, prometa roba i usluge, ugostiteljske i turističke djelatnosti i drugih gospodarskih djelatnosti, rješavanja predmeta u prvom stupnju o udovoljavanju minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i pritužbe građana te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.

 

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: Sesvete i Susedgrad.