Odjel za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja

Voditelj Odjela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja: kontakt osoba:
Tel: 658-5041, faks: 658-5059

- obavlja poslove koji se odnose na pripremu i provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava, upravljanje nepravilnostima i rizicima te aktivnosti informiranja i vidljivosti u provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. – 2020., ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ te aktivnosti suradnje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom, Posredničkim tijelima tijekom provedbe i praćenja Operativnog programa, sudjelovanje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa, sudjelovanje u izradi kriterija za odabir projekata, sudjelovanje u izradi uputa za prijavitelje, sudjelovanje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa, izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu, osiguravanja čuvanja dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga, prikupljanje, unošenje, pohranjivanje i razvrstavanje podataka, provođenje aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanja mjera za suzbijanje prijevara uzimajući u obzir utvrđene rizike, osigurava odvajanje funkcija između ITU PT i ostalih organizacijskih jedinica grada Zagreba odgovornih za pripremu, podnošenje i provedbu projekata kako bi se spriječio mogući sukob interesa.

ODSJEK ZA OPERACIJE IZ PODRUČJA OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Voditelj Odsjeka za operacije iz područja operativnog programa konkurentnost i kohezija: kontakt osoba:
Tel: 658-5041, faks: 658-5059

- obavljaju se poslovi pripreme i provođenja postupaka dodjele bespovratnih sredstava, upravljanje nepravilnostima i rizicima te aktivnosti informiranja i vidljivosti u provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. - 2020., sudjelovanja u izradi plana provedbe ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Zagreb, sudjelovanja u radu Odbora za praćenje Operativnog programa konkurentnost i kohezija, sudjelovanja u definiranju kriterija odabira projekata i izradi metodologije odabira za ITU specifične ciljeve, sudjelovanja u izradi uputa za strateške projekte i pripremi poziva na dostavu projektnih prijedloga, procjena kvalitete i rangiranje projektnih prijedloga, izrade izvješća o provedbi ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Zagreb, izrade Priručnika o postupanju, vođenja evidencija o provedbi procedure i rezultata odabira projekata radi osiguravanja adekvatnog revizijskog traga u skladu sa smjernicama Upravljačkog tijela za Operativni program konkurentnost i kohezija.

ODSJEK ZA OPERACIJE IZ PODRUČJA OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Voditelj Odsjeka za oeracije iz područja operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali: kontakt osoba:
Tel: 658-5041, faks: 658-5059

- obavljaju se poslovi sudjelovanja u izradi plana provedbe ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Zagreb, sudjelovanja u radu Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, sudjelovanja u definiranju kriterija odabira projekata i izradi metodologije odabira za ITU specifične ciljeve, sudjelovanja u izradi uputa za strateške projekte i pripremi poziva na dostavu projektnih prijedloga, procjena kvalitete i rangiranje projektnih prijedloga, izrade izvješća o provedbi ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Zagreb, izrade Priručnika o postupanju, vođenja evidencija o provedbi procedure i rezultata odabira projekata radi osiguravanja adekvatnog revizijskog traga u skladu sa smjernicama Upravljačkog tijela za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.