Poljoprivreda

Napomena


Gradska statistika, dio službene statistike Republike Hrvatske, prikuplja statističke podatke o poljoprivrednoj djelatnosti na području Grada Zagreba.

Kako na području Grada Zagreba nema pravnih subjekata koji su značajniji nositelji poljoprivredne proizvodnje, a uzorkom obuhvaćen broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koje prikuplja gradska statistika nije relevantan za područje Grada Zagreba, nema smisla tako prikupljene podatke objaviti.