Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a

Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16 i 23/16) utvrđeno je da pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a imaju:
- umirovljenici čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kn mjesečno,
- osobe starije od 65 godina života, koje nisu korisnici mirovine, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kn mjesečno,
- korisnici pomoći za uzdržavanje nesposobni za rad i privređivanje
- osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Sukladno članku 3., stavku 1. Odluke o socijalnoj skrbi, prava socijalne skrbi ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na
Obrascu zahtjeva koji je dostupan u svim pisarnicama Područnih ureda Gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba.

Popunjenom i potpisanom zahtjevu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

- presliku osobne iskaznice,
- zadnji odrezak hrvatske mirovine,
- zadnji odrezak ili potvrda o inozemnoj mirovini (ukoliko je pravo na istu ostvareno temeljem inozemnog staža),
- potvrda HZMO-a da niste korisnik inozemne mirovine/korisnik hrvatske mirovine,
- Nalaz i mišljenje PTV-a, Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odrezak od zadnje isplaćene pomoći za zajamčenu minimalnu naknadu (za korisnike pomoći za uzdržavanje nesposobne za rad i privređivanje)
- izvršno rješenje Centra za socijalnu skrb Zagreb o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja

Budući Ured ima uvid u sustav EDIP (Evidencija dohodaka i primitaka) Porezne uprave, stranke koje podnose zahtjev za besplatnu prijevoznu kartu u jednom od navedenih statusa ne moraju dostavljati Potvrdu o visini dohotka

ZAHTJEVI SE PREDAJU ISKLJUČIVO U PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati, i to na slijedećim lokacijama:

PU Centar- Ilica 25
PU Črnomerec- Trg Francuske Republike 15
PU Dubrava- Dubrava 49
PU Maksimir- Petrova 116
PU Medveščak- Draškovićeva 15
PU Novi Zagreb- Avenija Dubrovnik 12
PU Pešćenica- Zapoljska 1
PU Sesvete- Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete
PU Susedgrad- Sigetje 2
PU Trešnjevka- Park Stara Trešnjevka 2
PU Trnje-Ulica grada Vukovara 56 a
Lokacija Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb, Nova Cesta 1

 

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati, a popis odobrenih zahtjeva bit će dostavljen ZET-u.

Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel socijalne skrbi na lokaciji Nova cesta 1 ili na tel. 610-1816 i 610-1817.