Vijeće albanske nacionalne manjine

Službeni naziv: Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba - Keshilli i pakices kombetare shqiptare te qytetit te Zagrebit

Adresa sjedišta: Zagreb, Remetinečka cesta 79b

Telefon: 655 82 80, telefaks: 655 82 81

e-mail: vijece.alb.manjine.zagreba@zg.t-com.hr

Predsjednik Vijeća: Šuip Ziberi

Zamjenica predsjednika Vijeća: Merdita Agai
 

Osoba za kontakt: Melita Orešković


Članovi Vijeća: 

1. Gzim Redžepi
2. Šoip Šoipi
3. Ardian Kozniku
4. Gentiana Fana
5. Vedat Zogjani
6. Arben Ameti
7. Dr.sc. Muhamet Morina
8. Merdita Agai
9. Tom Kačinari
10. Arta Alii
11. Nik Prekpalaj
12. Jonuz Idrizi
13. Avni Osmani
14. Šuip Ziberi
15. Jonuz Aliti
16. Nita Aliti
17. Lulzim Kabashi
18. Ljiljana Koci
19. Frane Marleku
20. Gentiana Lleshdedaj
21. Ardian Krasnić
22. Tahir Ramqaj
23. Mirjam Deponte
24. Muhamed Imeri
 

Vijeće predstavlja 4.292 pripadnika albanske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011. U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 3.683 pripadnika albanske nacionalne manjine.

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 31. svibnja 2015. 

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04).