Radno vrijeme

RADNO VRIJEME PRODAVAONICA I DRUGIH OBLIKA TRGOVINE, OBRTA I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA


Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine samostalno određuje trgovac.

Radno vrijeme obrta samostalno određuje obrtnik

{C}{C}{C}
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Zagreba regulirano je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15 i Odlukom o radnom vremenu objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16).
Odlukom je propisano da gradonačelnik, na zahtjev ugostitelja, može rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanog Zakonom i Odlukom, a radi organiziranja pojedinih prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja).
Zahtjev se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad, Zagreb, Zapoljska 1, uz upravnu pristojbu od 70 kuna u državnim biljezima, najkasnije 20 dana prije održavanja proslave.Sve dodatne informacije dostupne su na telefon 2333-777, fax. 610-0229