Trg bana Josipa Jelačića 8 - sanacija pročelja


Grad Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u “Narodnim novinama” od 06.08.2008. poziv za nadmetanje za predmet nabave: Sanacija pročelja TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 8 – radovi na žbukanim profilacijama i restauratorskoj plastici, pod rednim brojem:13-180/2008; broj dokumenta: N-02-V-125118-300708.

Rok za dostavu ponuda: 26.08.2008. u 10 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje