Ulice i trgovi

Berislavićeva ulica, Bogovićeva ulica, Margaretska ulica, Masarykova ulica, Prolaz sestara Baković, Obrtnički prolaz, Trg Petra Preradovića, Ulica Frane Petrića, Ulica Nikole Tesle, Ulica sv. preobraženja (Preobraženska), Varšavska ulica, Gajeva ulica (1 - 29 i 2 - 26/1), Gundulićeva ulica (1 - 31 i 2 - 28), Ilica (1 - 39), Preradovićeva ulica (1 - 27 i 2 - 28), Marićev prolaz (dio - bez k.br.).