Ulice i trgovi

Park Bartula Kašića, Ulica Bartula Kašića, Ulica fra Filipa Grabovca, Ulica Milana Makanca (Makančeva), Martićeva ulica (67 - 73 i 60 - 72), Trg Eugena Kvaternika (Kvaternikov trg) (10 - 12), Ulica Grge Tuškana (Tuškanova) (3 - 23 i 22 - 26), Ulica kralja Zvonimira (31 - 77), Ulica Marijana Derenčina (Derenčinova) (1 - 27), Ulica Pavla Šubića (Šubićeva) (19 - 69 i 26 - 64), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (2 - 26), Vlaška ulica (102 - 126), Park kneza Zdeslava (cijela – bez k.br.)