Ulice i trgovi

Bartolići, Borovci, Božavska ulica, Brušanska ulica, Drašnička ulica, Dugoratska ulica, Filipjakovska ulica, Fočići, Gomirska ulica, Homerska ulica, Jarun, Jarunska obala, Jelšanska ulica, Kajakaški prilaz, Kistanjska ulica, Komiška ulica, Komiški odvojak, Kosinjska ulica, Krapanjska ulica, Kružna ulica, Kuparska ulica, Kupjačka ulica, Lokvarska ulica, Marinska ulica, Medačka ulica, Mrkopaljska ulica, Orebićka ulica, Otavička ulica, Pakoštanska ulica, Palagruška ulica, Perušićka ulica, Petrine, Platačka ulica, Pločanska ulica, Podkapelska ulica, Poljana Borisa Hanžekovića, Poljana Zdenka Mikine, Postirska ulica, Primoštenska ulica, Ravnogorska ulica, Ribički prilaz, Rogoznička ulica, Skijaški prilaz, Staglišće, Stobrečka ulica, Sućurajska ulica, Sukošanska ulica, Sumartinska ulica, Supetarska, Šestanovačka ulica, Trpanjska ulica, Tučepska ulica, Ulica Ante Pandakovića, Ulica Augusta Piazze, Ulica Ferdinanda Budickog, Ulica Franje Woelfla, Ulica Gordana Jankovića, Ulica Hinka Wuertha, Ulica Ivana Arapovića, Ulica Josipa Palade, Ulica Josipa Vogrinca, Ulica Lovre Ratkovića, Ulica Marice Barić, Ulica Predraga Heruca, Velalučka ulica, Vrisnička ulica, Zaostroška ulica, Zatonska ulica, Živogoška ulica, Županići, Aleja Matije Ljubeka (1 – 39 i 8), Horvaćanska cesta (71 i 120 - 146A) - od Hrgovića do Ulice Hrvatskog sokola; Hrgovići (55 - 113 i 22 - 38), Jarunska ulica (21 - 35), Našička ulica (29 - 67 i 28 - 144), Ulica Bernarda Vukasa (33 - 55 i 22 - 32), Ulica Hrvatskog sokola (49 - 81), Ulica Hrvoja Macanovića (29 – 61 i 16 - 26), Ulica don Petra Šimića (cijela – bez k.br.), Zagrebačka avenija (dio - bez k.br.) - od ulice Hrgovići do Ulice Hrvatskog sokola - južna strana.