Ulice i trgovi

Albaharijeva ulica, Budvanska ulica, Kalinovica, Karinska ulica, Kliška ulica, Knežija, Kninska ulica, Konjička ulica, Ninska ulica, Omiška ulica, Papova ulica, Park Hrvatskog proljeća, Poljana Dragutina Kalea, Poljana Josipa Brunšmida, Poljana Jurja Andrassyja, Poljana Vladimira Njegovana, Poljana Zvonimira Dražića, Prozorska ulica, Skradinska ulica, Stara Knežija, Stolačka ulica, Ujevićeva ulica, Ulica Alberta Bazale, Ulica Antona Dolenca, Ulica braće Cvijića, Ulica Ćire Truhelke, Ulica Davorina Bazjanca, Ulica fra Luje Maruna, Ulica Grge Novaka, Ulica Jaroslava Šidaka, Ulica Josipa Gigla, Ulica Josipa Roglića, Ulica Ludovika Zelenka, Ulica Rudolfa Bićanića, Ulica Stjepana Romića, Ulica Stjepana Škreblina, Vitasovićeva poljana, Horvaćanska cesta (3 – 53B i 6 - 54) - od Savske ceste do Selske ceste; Nova cesta (171 - 183 i 178 - 194B), Savska cesta (116 - 206), Selska cesta (215 - 217), Zadarska ulica (57 - 79 i 56 - 80), Zagrebačka avenija (1 - 5A) - od Savske ceste do Selske ceste - južna strana.