Ulice i trgovi

Anina grana, Anina ulica, Bastajski put, Bijeljinska ulica, Busovačka ulica, Čabarska ulica, Delnička ulica, Dežanovečki put, Draganićka grana, Draganićka ulica, Dugavska ulica, Erdutski put, Goraždanska ulica, Grahovljanski put, Grubišnopoljski put, I. Anina ulica, I. Banjalučka ulica, I. Rudeški ogranak, I. Trebevićki ogranak, I. Zagrebački odvojak, Igmanska ulica, II. Anina ulica, II. Anina ulica I. ogranak, II. Anina ulica II. ogranak, II. Posavska ulica, II. Rudeški ogranak, II. Trebevićki ogranak, II. Zagrebački odvojak, III. Rudeški ogranak, III. Trebevićki ogranak, IV. Rudeški ogranak, Jablanska ulica, Jablanska ulica I. odvojak, Jablanska ulica II. odvojak, Jezerska ulica, Josipdolska ulica, Končanički put, Korenička ulica, Kraljevrški put, Kreševska ulica, Lađevački put, Lužanska ulica, Mostarska ulica, Netretićka ulica, Oriovačka ulica, Pešćanska grana, Pešćanska ulica, Pisarovinska ulica, Podravska ulica, Posavska ulica, Prenjska ulica, Prilaz Grge Antunca, Ratarska ulica, Rudeški odvojak, Rudeški ogranak, Rudeški put, Rumska ulica, Sedlarička ulica, Skradska ulica, Slankamenska ulica, Sošička ulica, Stara Jablanska ulica, Šidska ulica, Šokačka ulica, Topolnica, Travnička ulica, Trebevićka ulica, Ulica Arnošta Grunda, Ulica Dragutina Freudenreicha, Ulica Emila Kutijara, Ulica Ervine Dragman, Ulica Ive Raića, Ulica Josipa Gostiča, Ulica Josipa Pavića, Ulica Margarete Froman, Ulica Marija Šimenca, Ulica Milana Langa, Ulica Mile Dimitrijević, Ulica Milice Mihičić, Ulica Nine Vavre, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića, Ulica Vike Podgorske, Ulica Vlade Habuneka, Uljanički put, V. Rudeški ogranak, Vivodinska ulica, Vlašićka ulica, Vrbovska ulica, Zenička ulica, Lazinska ulica (51 - 69 i 46 - 66), Rudeška cesta (3 - 87 i 2 – 136/1), Selačka ulica (22 - 22/1), Zagrebačka avenija (92 - 94) - od Ulice Dragutina Golika do Zagrebačke ceste - sjeverna strana; Zagrebačka cesta (137 - 233).