Ulice i trgovi

Čazmanska ulica, Gacka ulica, Japranska ulica, Krbavska ulica, Krčka ulica, Lička ulica, Miramarska cesta (81 – 117 i 22A – 100), Paromlinska cesta (47 – 89 i 70 – 104), Plivska ulica, Radučka ulica, Ramska ulica, Trnjanski zavoj II. (22), Trnjanski zavoj III., Trnjanski zavoj IV. (19 – 29 i 22 – 30), Ulica grada Vukovara (68 – 78), Ulica Hrvatske bratske zajednice (4 – 6), Ulica Ivana Lučića (1 – 5), Ulica Lavoslava Ružičke (37), Ulica Vladimira Preloga, Unačka ulica, Vrbaska ulica, Zrmanjska ulica i Zrmanjski ogranak.