Ulice i trgovi

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Čazmanska ulica (cijela)   2-8
Gacka ulica (cijela) 7-27 8-18
Japranska ulica (cijela) 1A-17 2-18
Krbavska ulica (cijela) 9-13 10-14
Krčka ulica (cijela) 1-3 16-30
Lička ulica (cijela) 1-45 2-40
Miramarska cesta (dio) 81-117 22A-100
Paromlinska cesta (dio) 47-89 70-104
Plivska ulica (cijela) 11-31  
Radučka ulica (cijela) 15-19 10-12
Ramska ulica (cijela) 1-5  
Trnjanski zavoj II. (dio)   22
Trnjanski zavoj III. (cijela)   18-26
Trnjanski zavoj IV. (dio) 19-29 22-30
Ulica grada Vukovara (dio)   68-78
Ulica Hrvatske bratske zajednice (dio)   4-6
Ulica Ivana Lučića (dio) 1-5  
Ulica Lavoslava Ružičke (dio) 37  
Ulica Vladimira Preloga (cijela) 5-13  
Unačka ulica (cijela) 1-5 4-12A
Vrbaska ulica (cijela)   12-28
Zrmanjska ulica (cijela) 17-19 8-18/1
Zrmanjski ogranak (cijela)   2-10