Ulice i trgovi

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Cmrok (cijela) 1-5 4-6
Demetrova ulica (cijela) 1-17 2-18
Dubravkin put (cijela) 3 2
Dverce (cijela - bez kbr)    
Dvoranski prečac (cijela - bez kbr)    
Gradec (cijela - bez kbr)    
Grič (cijela) 1-3 2
Ilica (dio)   2-38
Ilirski trg (cijela) 1-9 2-8
Jezuitski trg (cijela) 1-3 2-4
Jurjevska ulica (cijela) 1-77/1 2-64
Kamenita ulica (cijela) 1-15 2-2A
Kapucinske stube (cijela) 1-3 2
Klanac Grgura Tepečića (cijela - bez kbr)    
Ksaver (dio) 1-9, 45-55, 101-193 2-8, 44-54, 100-194
Lisinskoga ulica (cijela) 1 2-2/1
Male stube (cijela - bez kbr)    
Mesnička ulica (cijela) 1-49 2-44
Mletačka ulica (cijela) 1-11 2-10
Mlinske stube (dio - bez kbr)    
Opatička ulica (cijela) 1-29 2-22
Orlovac (dio - bez kbr)    
Park Bele IV. (cijela - bez kbr)    
Perivoj srpanjskih žrtava (cijela - bez kbr)    
Streljačka ulica (cijela) 1-7  
Strossmayerovo šetalište (cijela)   16
Stube Bartola Felbingera (cijela - bez kbr)    
Stube Ferde Becića (dio - bez kbr)    
Stube Franje Buntaka (cijela - bez kbr)    
Stube Ivana Zakmardija (cijela) 5 4
Trg Braće hrvatskoga zmaja
(cijela - bez kbr)
   
Trg Franje Markovića (cijela) 1-3 2
Trg Katarine Zrinske (cijela) 3-5 2-6
Trg sv. Marka (cijela) 1-9/1 2-10
Ulica 29. listopada 1918. (cijela)   2-8
Ulica Ambroza i Klotilde Vranyczany (cijela) 1 2-8
Ulica Antuna G. Matoša (cijela) 1-15 4-12
Ulica Đure Basarička (cijela) 1-13 2-24
Ulica Ivana Dežmana (cijela) 1-9 2-10
Ulica Josipa Eugena Tomića (cijela) 1-9 2-12A
Ulica Josipa Freudenreicha (cijela) 1-3  
Ulica Josipa Kuševića (cijela) 3-7 2-6
Ulica Jurja Habdelića (cijela) 1 2-4
Ulica Pavla Radića (cijela) 1-37 6-74
Ulica sv. Ćirila i Metoda (cijela) 1-5 4-8
Ulica Tita Brezovačkoga (cijela) 3 2-12
Visoka ulica (cijela) 1-15 4-22
Vitezovićeva ulica (cijela)   2-6
Vrazovo šetalište (cijela)