Ulice i trgovi

Mjesnom odboru pripadaju sljedeće ulice i trgovi grada Zagreba:

 

Aleja Blaža Jurišića, Beljačka ulica, Celovečka ulica, Celovečki odvojak I., Celovečki odvojak II.,Celovečki odvojak III., Celovečki odvojak IV., Celovečki odvojak V., Čvrsnička ulica, Drenjska ulica, Garešnička ulica, Grižanska ulica, Jarebička ulica, Klekovačka ulica, Klinčaselska ulica, Kobilička ulica, Lelijska ulica, Lelijski odvojak, Ljubuška ulica, Ljutomerska ulica, Ljutomerski odvojak I., Ljutomerski odvojak II., Ljutomerski odvojak III., Malekova ulica, Malševečka ulica, Oporovečki odvojak, Prijepoljska ulica, Risnjačka ulica, Risnjački odvojak, Ulica Antuna Kuzmanića, Ulica Augusta Musića, Ulica Josipa Hamma, Ulica Josipa Torbarine, Ulica Mirka Deanovića, Ulica Tome Matića, Ulica Vebera Tkalčevića, Ulica Zdenka Škreba, Vranplaninska ulica, Vukovinska ulica, Aleja tišine (2 - 24), Dankovečka ulica (1 - 117), Dubrava (51 - 137), Makarska ulica (12 - 74 / parna strana, Međugorska ulica (63 - 69), Oporovečka ulica (111 - 173 i 200 - 250), Svetojakobska ulica (1 - 7A i 2), Ulica križnog puta (101 - 111 i 78 - 86), Koledinečka ulica (dio - bez k.br.), Park dubravskih branitelja (cijela – bez k.br.), Trg 145. brigade (cijela – bez k.br.), Ulica Rudolfa Kolaka (dio – bez k.br.).