Ulice i trgovi

Mjesnom odboru pripadaju sljedeće ulice i trgovi grada Zagreba:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Aleja Blaža Jurišića (cijela) 9-85 2-2A
Aleja tišine (dio)   2-24
Beljačka ulica (cijela) 1-5 2-6/1
Celovečka ulica (cijela) 1-21 2-66
Celovečki odvojak I. (cijela) 1-29 2-36
Celovečki odvojak II. (cijela) 3-19 2-14
Celovečki odvojak III. (cijela) 1-15 2-20
Celovečki odvojak IV. (cijela) 1-13 2-14
Celovečki odvojak V. (cijela) 1-15 2-16
Čvrsnička ulica (cijela) 1-53 10-18
Dankovečka ulica (dio) 1-117  
Drenjska ulica (cijela) 1  
Dubrava (dio) 51-137  
Garešnička ulica (cijela) 21-35 18-46
Grižanska ulica (cijela) 1-77 2-50
Jarebička ulica (cijela) 1-25 2-18
Klekovačka ulica (cijela) 11-45 10-34
Klinčaselska ulica (cijela)   4-22
Kobilićka ulica (cijela) 5 2-12
Koledinečka ulica (dio - bez kbr)    
Lelijska ulica (cijela) 1-67 2-52
Lelijski odvojak (cijela) 1-29 4-32
Ljubuška ulica (cijela) 1-45 2-98
Ljutomerska ulica (cijela) 1-33A 2A-22
Ljutomerski odvojak I. (cijela) 1-5 2-10
Ljutomerski odvojak II. (cijela) 1-5 2-6
Ljutomerski odvojak III. (cijela)   2-4
Makarska ulica (dio)   12-74
Malekova ulica (cijela) 1-27 2-28
Malševečka ulica (cijela) 1 2-6
Međugorska ulica (dio) 63-69  
Oporovečka ulica (dio) 111-173 200-250
Oporovečki odvojak (cijela) 13-17 2-18
Park dubravskih branitelja (cijela - bez kbr)    
Pernatska ulica (dio)   4
Prijepoljska ulica (cijela) 17-47 10-46
Risnjačka ulica (cijela) 1 56-64
Risnjački odvojak (cijela) 1-7 2-4
Svetojakobska ulica (dio) 1-7A 2-4
Trg 145. brigade Hrvatske vojske
(cijela - bez kbr)
   
Ulica Antuna Kuzmanića (cijela) 1-39 2-46
Ulica Augusta Musića (cijela) 1-29 2-30
Ulica Josipa Hamma (cijela) 1-27 2
Ulica Josipa Torbarine (cijela) 1-23/1 4
Ulica križnog puta (dio) 101-111 78-86
Ulica Mirka Deanovića (cijela) 1-21 6-44
Ulica Rudolfa Kolaka (dio - bez kbr)    
Ulica Tome Matića (cijela) 1-27 2-28
Ulica Vebera Tkalčevića (cijela) 3-13 2-48
Ulica Zdenka Škreba (cijela) 3 2-28
Vranplaninska ulica (cijela) 1-7 2-12
Vukovinska ulica (cijela) 1-19 2-22