Ulice i trgovi

Mjesnom odboru pripadaju sljedeće ulice grada Zagreba:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Črbeki (cijela) 1-25/1 8-16
Čučerska cesta (dio) 7-15 2-28A
Donji kraj (cijela) 1A-25 2-22
Đurini (cijela) 1-213 2-186
Filipci (cijela) 1-3 2-10
Graduši (dio) 29-53 32
Gumerec (dio)   64-66
Ilići (cijela) 3-9 2-8
Leškovići (cijela) 1 2-6
Loborinci (cijela) 1-27 2-38
Lozica (cijela) 3-41 2-60
Lučica (cijela) 1-9 2-12
Magdičinov brijeg (cijela) 1-3 2
Mala lozica (cijela) 1-1A 2
Melinšćina (cijela) 1-9 2-26
Nova lozica (cijela) 3 2-22
Novoselečki put (dio) 11-111 14-16A
Oporovečki dol (cijela) 5-85 2-76
Oporovečki Majdaki (cijela) 1-41 2-26
Oporovečki omajek (cijela) 1-5 2-6
Oporovečki vinogradi (dio) 1-139 2-184, 196-200
Perecova ulica (cijela) 1-3 2-8
Potešnica (cijela) 1-15 8
Prašnica (cijela) 3-9 4-6
Prašnica donja (cijela) 3 4-8
Prašnica gornja (cijela) 1-15 2-24
Prilaz Ruščenici (cijela - bez kbr)    
Rebićev brijeg (dio) 19 30-32
Ruščenica (cijela) 1-61 28-40
Sjeverna lozica (cijela) 3-23 2-22
Stara lozica (cijela) 1-25 2-24
Sunčana ulica (cijela) 1-21 2-14
Sunekova ulica (dio)   128-192
Trslići (cijela) 1-3 2-8
Varoška ulica (cijela) 1-71 2-52
Zapadna lozica (cijela) 1-5 2-12
Zavalići (cijela) 1-1/1 2-22
Zvjezdana ulica (cijela) 1-25 2-26